Diğer Yazı Başlıkları

Ocak'dan ayrılanların izinden Adım-Adım (3) Lödek

12-26 Temmuz tarihleri arasında dört kişilik bir heyetle gerçekleştirdiğimiz Seyid Baba Mansur evlatlarının köylerini ziyaret programımızın Muhundu’dan sonraki safhası Lödek,Kupik,Kurkurik ve Şöbek köyleri oldu.Seyid Baba Mansur evlatlarının çoğunlukda bulunduğu bu köyler birbirine bir hayli yakın mesafede.Yaya olarak birinden diğerine gidip dönmek birkaç saat içinde mümkün.          

Seyid Baba Mansur’un dört oğlundan biri olan Seyit Kasım evlatlarının bir kısmının yerleşik olduğu Lödek köyü şimdiki adıyla “Kartutan köyü” ilk durağımız.Köydeki seyit’lerin bir kısmı “Seyveyisan” bir kısmı ise “Seykekilan” olarak bu mıntıkaya yerleşen büyük dedelerinin ismiyle anılır.Seyit Kekil’in Muhundu’dan göçünü alıp Lödek yakınlarındaki “korti”mevkii’ne geliş tarihini ancak tahmin edebiliriz.Köyün en yaşlısı Ape Memık(Seyit Mehmet Doğan) Seyid Veyis’in dördündücü kuşak torunu 1927 doğumlu 82 yaşında.Bu bölgeye yerleşimin tahminen 175-200 yıl evveline uzandığını söyleyebiliriz. Köyün alt kısmında bulunan mezarlık ve orada ebedi istiratgahında yatan ceddimize ait tarihi mezar taşları köyün bir hayli eski yerleşim yeri olduğunun kanıtı sayılabilir.Büyük şehirlere göç etmezden evvel 30 haneye yaklaşan köy, şimdilerde çoğunluk yazlıkcı 13 hane. Lödek’in, yaz mevsimi geldiğinde şenlenen, kışın sessizliğe bürünen yapısı, bölgenin genelinden farklı değil.Kışın iki yada üç hane kalan Lödek köyünün İstanbul’daki yöre derneğinin Başkanı Seyid Kamer DÜNYA’nın ve yönetim kurulunun gayretleri ile köyün alt yapı sorunları giderilmiş ve köyün ilkokulu köyevi olarak kullanılmak üzere satın alınmış.Köy’de ne küçükbaş hayvan nede büyükbaş hayvan görmedim desem yanlış olmaz.Arazi’de ekilen tarla nerdeyse yok denecek kadar az. köyde yaşayanlar tüm gıda ihtiyaçlarını satın alma yolu ile gideriyorlar.                                                                                                           

Bölge,Baba Mansur Ocağı’na ikrar vermiş talipler arasında“Seyide Nahale kare” olarak bilinen pirlerin yerleşim yeridir.Yakın geçmişinde Lödek köyü, Seyid Ali Barut gibi bir pire
ev sahipliği yapmışdır.Bilindiği gibi Seyid Ali Barut yaşadığı dönem itibarıyla her yönü ile donanımlı bir seyit’dir.Tunceli’den Sıvas’a,Tercan-Varto-Hınıs-Bingöl’e  tüm Baba Mansur evlatları ile irtibatı olan biridir.Bu özelliği nedeniyle dönemin siyasi iktidarı tarafından tehlikeli adledilerek yakalandığı ve yargılanmak için teslim edilmek üzere Elazığ’ğa götürülürken yolda asker tarafından infaz edildiği yörede yaygın alarak anlatılmakdadır.
Seyit Ali Barut’un yaşadığı dönemde,ulaşımın ve haberleşmenin tüm zorluklarına rağmen
başardığını biz Baba Mansur evlatları bügünün tüm olanakları ile başaramaz isek onun hatırasına ve emeğine saygısızlık etmiş oluruz.                                                                       

 Muhundu’da Ocak’da hizmet veren aile’nin en yaşlısı olan Seyit Haydar DOĞAN’nın babası Seyit Hüseyin DOĞAN dededir.Seyit Hüseyin dede Ocağın hizmetini gördüğü  dönemde Baba Mansur Ocağının itibarını ve etkinliğini bölgede en üst seviyeye çıkarabilmiş biridir.
Seyid Hüseyin’nin dedesi Seyit Bertal ile Seyit Ali Barut’un babasının dedesi Seyit Hüseyin kardeşdir.Akrabalık yakınlığı bu derece ileri olan ve kitleleri etkileyebilen bu iki Baba Mansur evladı 1938 dersim harekatı esnasında biri öldürülmüş digeri tüm aile efradıyla birlikde Bursa’ya sürgün edilmiş.Dönemin siyasi iktidarının böl,parçala,yönet taktiği herkesin malumu iken,bu takdik gereği bölgede aşiretler arası hatta aşiretlerin kendi içlerinde yapay hususmetler yaratmak için türlü oyunlar serilenirken,bu iki mümtaz Baba Mansur evladı arasında bilinen,duyulan hiçbir husumet yok iken, birinin diğerini ihbar ettiği dedikodusuna inanan saf  insanların azda olsa olması beni şaşırttı.

Dedem Seyit Kasım’ın doğduğu ve 8-10 yaşına kadar yaşadığı Lödek’den ayrılıp Kupik köyüne hareket etme zamanı geldi,(Dedem Seyit Kasım YAMAN babasının vefatından sonra annesiyle beraber Dayısının ikamet ettiği Tercan/Çayırlı/Toprakkale köyüne yerleşdi) Evinde konakladığımız Seyit Mehmet GÜNGÖR ile Seyit Mehmet KAPLAN dedeye,eşi,kızı ve gelinine,teşekkür edip vedalaşdık.

"Durgun suya taş attık, dalgalandı.Dalgaların kıyıya vurması yakındır."

Twitter : @Kazim__Yaman

Mail : kazimyaman@babamansur.org.tr